03/12/2022 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 23:09

 

Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.
Câu này ý nói mắc một việc, sợ lây tới việc khác, hay là từng thấy việc đời mà ngán.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ