13/08/2022 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Kiều dạ bạc
楓橋夜泊

Tác giả: Trương Kế - 張繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:16

 

Nguyên tác

月落烏啼霜滿天,
江楓漁火對愁眠。
姑蘇城外寒山寺,
夜半鐘聲到客船。

Phiên âm

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô[1] thành ngoại Hàn San tự[2],
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Dịch nghĩa

Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời.
Hàng phong bên sông, ngọn đèn thuyền chài ở trước người đang ngủ buồn.
Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San,
Tiếng chuông lúc nửa đêm vẳng đến thuyền khách.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đầy sương đêm quạ vẳng ngoài,
Trăng tàn, giấc ám, lửa chài, cây phong.
Ngoại Cô Tô, khách trên sông,
Chuông Hàn San tự khua lòng nửa đêm.
(Năm 756)
[1] Tức thành Tô Châu. Phía tây nam thành Tô Châu có ngọn núi tên là Cô Tô, vì vậy người ta thường gọi Tô Châu là Cô Tô.
[2] Ngôi chùa nằm ở phía tây trấn Phong Kiều, Tô Châu, được xây vào năm Thiên Giám (502-519) đời Lương Vũ Đế, đến năm Trinh Quán (627-649) đời Đường Thái Tông được gọi là Hàn San tự để tưởng nhớ nhà sư Hàn San cuồng sĩ đã tu ở đây. Trong chùa có tranh tượng hai nhà sư nổi tiếng Hàn San, Thập Đắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kế » Phong Kiều dạ bạc