18/01/2021 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Linh Ẩn tự
宿靈隱寺

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 04/12/2012 15:58

 

Nguyên tác

繞寺千千萬萬峰,
滿天風雪打杉松。
地爐火暖黃昏睡,
更有何人似我慵。

Phiên âm

Nhiễu tự thiên thiên vạn vạn phong,
Mãn thiên phong tuyết đả sam tùng.
Địa lô hoả noãn hoàng hôn thuỵ,
Cánh hữu hà nhân tự ngã dung.

Dịch nghĩa

Quanh chùa có nghìn vạn đỉnh núi,
Đầy trời gió tuyết quất vào cây tùng cây sam.
Lò đất lửa ấm ngủ từ lúc hoàng hôn,
Còn có ai lười giống ta?

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Quanh chùa nghìn vạn núi cao vời,
Gió quất tùng sam tuyết ngập trời.
Ngủ tự hoàng hôn lò đất ấm,
Có ai giống được cái ta lười?
Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 5, tác giả lấy cái nền đông, lạnh của “Mãn thiên phong tuyết”, cái tĩnh cái ấm của “Địa lô hoả hoãn” tả nên sự cảm thụ trước bối cảnh lúc bấy giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Túc Linh Ẩn tự