24/10/2021 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng và cát

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 16:56

 

Sóng và cát có bao giờ yên ả
Anh với em tất tả ngược xuôi
Sóng xô cát cuộn nên cồn bãi
Bao đời nước mắt với mồ hôi.

Bão tố ngất trời cùng mưa lũ
Quăng quật những ngả đường ngược xuôi
Muối mặn gừng cay, tình thắm mãi
Đảo xa cồn vắng thuỷ triều ơi...

Xa anh năm tháng thành đơn lẻ
Tình em sóng gió giữa triều khơi...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Sóng và cát