24/01/2022 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01
題陳慎思學館次方亭韻其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2014 06:04

 

Nguyên tác

旭日藹高霽,
春風扇微和。
挹乃西席光,
況在清興多。
居此已忘慮,
客來辰浩歌。
主人能不厭,
我亦數相過。

Phiên âm

Húc nhật ái cao tễ,
Xuân phong phiến vi hoà.
Ấp nãi tây tịch[1] quang,
Huống tại thanh hưng đa.
Cư thử dĩ vong lự,
Khách lai thìn hạo ca.
Chủ nhân năng bất yếm,
Ngã diệc sổ tương qua.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vầng nhật hửng trời sương
Gió xuân vừa hây hẩy
Lùa vào góc mé tây
Cơn hứng chợt bừng dậy
Quên sạch mọi lo toan
Hát tràn khi khách lại
Chủ nào biết phiền hà
Vài bận ta đã trải
Trần Thận Tư học quán là nơi dạy học của Trần Văn Vi, tự Thận Tư, bạn thân của tác giả. Ông người làng Đông Các, huyện Thọ Xương, Hà Nội, đỗ cử nhân khoa Ất Dậu đời Minh Mệnh (1825), có tập thơ Hoài ông thảo.

Phương Đình là hiệu của Nguyễn Văn Siêu (1796-1872), còn có hiệu Thọ Xương cư sĩ, tự Tốn Ban, người xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, sau ở phường Dũng Thọ, huyện Thọ Xương. Ông đỗ phó bảng năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), từng giữ các chức Hàn lâm viện kiểm thảo, Viên ngoại lang bộ Lễ, Nội các thừa chỉ, Thị giảng học sĩ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Thầy giáo của lớp dạy gia đình gọi là “tây tịch” hoặc “tây tân” 西賓.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01