26/05/2022 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng thế tử Thái hư tử
贈世子太虛子

Tác giả: Văn Tử Phương - 文子方

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 23:39

 

Nguyên tác

文章世子玉為神,
冠服雍容古佩紳。
仙苑露葵初向日,
海州瓊樹獨留春。
曆階再拜欽明詔,
式燕多儀禮上賓。
從此君臣保民社,
主恩長畀越南人。

Phiên âm

Văn chương thế tử ngọc vi thần,
Quan phục ung dung cổ bội thân.
Tiên uyển lộ quỳ sơ hướng nhật,
Hải châu quỳnh thụ độc lưu xuân.
Lịch giai tái bái khâm minh chiếu,
Thức yến đa nghi lễ thượng tân.
Tòng thử quân thần bảo dân xã,
Chúa ân trường tý Việt nam nhân.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Văn chương thế tử nổi tinh thần,
Áo mão khoan thai rủ bội thần.
Quỳ nở vườn tiên nghiêng bóng nhật,
Quỳnh trồng đất biển đượm màu xuân.
Thềm rồng lần bước vâng minh chiếu,
Lễ lớn phô bày tiếp thượng tân.
Từ ấy vua tôi gìn đất nước,
Việt Nam mãi mãi đội thiên ân.
Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược. Thế tử Thái hư tử tức vua Trần Minh Tông nước ta.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Tử Phương » Tặng thế tử Thái hư tử