22/09/2023 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rủ nhau lên núi hái chè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2020 00:03

 

Rủ nhau lên núi hái chè,
Hái dăm ba mớ xuống khe ta ngồi.
Ta ngồi cho ráo mồ hôi,
Xuống sông tắm mát thảnh thơi ta về.
Ta về thăm quán thăm quê,
Thăm chợ Bồ Đề, thăm giếng Ô Long.
Bồ Đề họp chợ mồng mười,
Trên đánh cờ người, dưới thổi cơm thi.
Ba bốn năm nay anh dở việc gì,
Để em bắt chạch, thổi cơm thi một mình.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rủ nhau lên núi hái chè