24/10/2021 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời hẹn Bến Dược

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 16:58

 

Ai đó, thả hồn quanh địa đạo
Hay hồn hoa sứ mãi bay hương?
Bao liệt sĩ hồn xanh cùng cây lá
Bia đá ghi tên tuổi vĩnh hằng.

Ai cài bông sứ trắng
Lên mái tóc em xanh
Ai đợi em về bên Bến Dược
Mõ ni cô nhịp bước lữ hành
Hoa sứ ơi, hồn trắng trung trinh
Ngan ngát trong ráng chiều thương nhớ.

Có người ghi mối tình đầu
Hẹn em sum họp kiếp sau luân hồi...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Lời hẹn Bến Dược