13/04/2021 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 4
五更轉-緣名利其四

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 13:03

 

Nguyên tác

當本只言今載歸,
誰知一別音信稀。
賤妾猶自姮娥月,
一片貞心守空閨。

Phiên âm

Đương bản chỉ ngôn kim tải quy,
Thuỳ tri nhất biệt âm tín hy.
Tiện thiếp do tự Hằng Nga nguyệt,
Nhất phiến trinh tâm thủ không khuê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xưa có nói năm nay trở lại
Nhưng đã đi âm tín không về
Hằng Nga bóng thiếp trăng quê
Trinh tâm một mảnh trọn thề phòng không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ngũ canh chuyển - Duyên danh lợi kỳ 4