22/04/2024 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn Hằng Nga thi
問姮娥詩

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 16:00

 

Nguyên tác

始自夫妻相反目,
清虛夜夜一身孤。
年年兔擣長生藥,
曾贈西行逐客無。

Phiên âm

Thuỷ tự phu thê tương phản mục,
Thanh Hư dạ dạ nhất thân cô.
Niên niên thố đảo trường sinh dược,
Tằng tặng tây hành trục khách vô.

Dịch nghĩa

Bắt đầu từ chuyện vợ chống giận dỗi nhau,
Đêm đêm chịu vò võ nơi Thanh Hư động.
Năm lại năm, thỏ ngọc phải giã thuốc trường sinh,
Biết đã tặng cho người bị đuổi sang phương tây chưa?

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chút bởi vợ chồng phen giận dỗi,
Đêm đêm vò võ động Thanh Hư.
Thuốc tiên thỏ ngọc năm năm giã,
Người cuối trời tây, gửi tặng chưa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vấn Hằng Nga thi