02/12/2020 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

74

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 09:15

 

Anh đã đứng trước biển
Cù lao Chàm kia rồi
Nhưng khoảng cách còn lại
Xa vời lắm anh ơi.
"Đứng trước biển" và "Cù lao Chàm" là hai tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 74