03/12/2022 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ân tứ Nguỵ Văn Trinh Công chư tôn cựu đệ dĩ đạo trực thần
恩賜魏文貞公諸孫舊第以導直臣

Tác giả: Trần Ngạn Bác - 陳彥博

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 09:25

 

Nguyên tác

阿衡隨逝水,
池館主他人。
天意能酬德,
雲孫喜庇身。
生前由直道,
歿後振芳塵。
雨露新恩日,
芝蘭舊裏春。
勛庸留十代,
光彩映諸鄰。
共賀升平日,
從茲得諫臣。

Phiên âm

A hành tuỳ thệ thuỷ,
Trì quán thiển tha nhân.
Thiên ý năng thù đức,
Vân tôn hỷ tý thân.
Sinh tiền do trực đạo,
Một hậu chấn phương trần.
Vũ lộ tân ân nhật,
Chi lan cựu lý xuân.
Huân dong lưu thập đại,
Quang thái ánh chư lân.
Cộng hạ thăng bình nhật,
Tùng tư đắc gián thần.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tể tướng đã khuất núi
Dinh cơ cố cho người
Ý trời muốn báo đức
Con cháu được phần vui
Sinh thời tính trung trực
Thác rồi vẫn thơm dài
Mưa móc ơn ngày mới
Làng cũ xuân lan tươi
Công lao lưu cháu chắt
Rạng rỡ khắp nơi nơi
Cùng mừng đời thịnh trị
Mong được bậc hiền tài
Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngạn Bác » Ân tứ Nguỵ Văn Trinh Công chư tôn cựu đệ dĩ đạo trực thần