30/01/2023 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuôi ngược

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 06:54

 

Đi tới đi lui để làm gì
Người ta xuôi ngược buồn chi mà buồn
Sáng rồi lại đến hoàng hôn
Giàu nghèo có số bồn chồn thêm đau
Bây giờ rẻ mạt trầu cau
Đất, vàng có giá quá cao, thôi đành!
2006

Nguồn: Thơ tình yêu NXB Hải Phòng, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Xuôi ngược