05/07/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bối diện mỹ nhân đồ
題背面美人圖

Tác giả: Trần Sở Nam - 陳楚南

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2018 21:46

 

Nguyên tác

美人背倚玉欄杆,
惆悵花容一見難。
幾度喚她她不轉,
痴心欲掉畫圖看。

Phiên âm

Mỹ nhân bối ỷ ngọc lan can,
Trù trướng hoa dung nhất kiến nan.
Kỷ độ hoán tha tha bất chuyển,
Si tâm dục trạo hoạ đồ khan.

Bản dịch của Quách Tấn

Người xinh ngồi tựa câu lan,
Mặt hoa mong thấy muôn vàn khó khăn.
Mấy phen kêu luống nhọc nhằn,
Hoạ đồ lật ngó mới bằng lòng si.
Viên Mai chép bài thơ này trong Tuỳ Viên thi thoại khen là “diệu”, và “Diệu tại giai hài tử ngữ giả” (Diệu tại nơi lời nói như trẻ con).
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Sở Nam » Đề bối diện mỹ nhân đồ