24/10/2021 16:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh giấc xuân

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2012 10:41

 

Ta nghe tiếng pháo lẫn trong mơ
Đón Tết - Quê hương đó (tựa hồ)
Giật mình tỉnh giấc - tha phương khách
Bông tuyết trắng ngần choán ý thơ
Ki-ép, ngày 8.12.2000
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Tỉnh giấc xuân