03/12/2021 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du hồi văn thi
春遊回文詩

Tác giả: Vương Dung - 王融

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2010 20:18

 

Nguyên tác

枝分柳塞北,
葉暗榆關東。
垂條逐絮轉,
落蕊散花叢。
池蓮照曉月,
幔錦拂朝風。
低吹雜綸羽,
薄粉豔妝紅。
離情隔遠道,
嘆結深閨中。

Phiên âm

Chi phân liễu tái bắc,
Diệp ám du quan đông.
Thuỳ điều trục nhứ chuyển,
Lạc nhị tản hoa tùng.
Trì liên chiếu hiểu nguyệt,
Mạn cẩm phất triêu phong.
Đê xuy tạp luân vũ,
Bạc phấn diễm trang hồng.
Ly tình cách viễn đạo,
Thán kết thâm khuê trung.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Cành liễu biên giới bắc
Lá ngầm bóng dâu đông
Cành rũ theo tơ chuyển
Nhuỵ rụng khắp hoa tùng
Sen hồ chiếu trăng sớm
Tơ liễu lay gió nồng
Thổi êm khúc sáo nhẹ
Phấn mỏng đẹp não nùng
Tình xa đường xa lắm
Buồn đọng trong khuê phòng
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Dung » Xuân du hồi văn thi