06/06/2023 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô thuỷ vô chung

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 16:09

 

Ôi chăn nghèo trăm năm
Không ấm chân vô thuỷ
Ôi mối tình vô chung
Không nồng duyên cõi thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vô thuỷ vô chung