03/12/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2
順澤舟行洞海其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 15:13

 

Nguyên tác

沿流到處有人村,
破曉平看洞海門。
四望黃沙千萬疊,
此生慣見肖銷魂。

Phiên âm

Duyên lưu đáo xứ hữu nhân thôn,
Phá hiểu bình khan Động Hải môn.
Tứ vọng hoàng sa thiên vạn điệp,
Thử sinh quán kiến tiếu tiêu hồn.

Dịch nghĩa

Theo dòng chảy đến nơi có xóm làng,
Tờ mờ sáng nhìn mặt nước cửa Động Hải.
Bốn phía cát vàng muôn ngàn lớp,
Trong cuộc sống này quen những lúc giống như mất hồn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dòng chảy qua vùng có xóm thôn,
Sáng mờ Động Hải nước bằng trơn.
Cát vàng bốn phía muôn ngàn lớp,
Cuộc sống dường quen tựa mất hồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2