30/11/2021 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thôn kỳ 2
山村其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2009 07:46

 

Nguyên tác

煙雨蒙蒙雞犬聲,
有生何處不安生。
但令黃犢無人佩,
布谷何勞也勸耕。

Phiên âm

Yên vũ mông mông kê khuyển thanh,
Hữu sinh hà xứ bất an sinh.
Đãn linh hoàng độc vô nhân bội,
Bố cốc hà lao dã khuyến canh.

Bản dịch của Trương Chính

Mưa mịt mù chó gà vẫn sống
Ở nơi nào mà chả thong dong
Ai mượn khuyên mua trâu bán kiếm?
Ai xui bố cốc giục nhà nông
Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơn thôn kỳ 2