03/02/2023 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hà

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/04/2019 06:15

 

Nước nước, sông sông mãi trường tồn
Rành rành tất cả khắp núi non
Hào hùng chí khí yêu dân tộc
Vọng ngắm sơn hà đẹp dấu son.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sơn hà