10/02/2023 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống buồn đau

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 09:58

 

Nghĩa là trăng ngọc uống buồn đau
Xác xơ nát bấy lệ yêu đầu
Tình em chẳng lẽ sầu tê tái
Ngơ ngác chỉ còn thêm đớn đau.
2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Uống buồn đau