13/07/2024 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung thư sự
途中書事

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2018 20:53

 

Nguyên tác

轎似飛雲客似鴻,
夜而繼日北而東。
士夫刮目看傍道,
草木傾 心拜下風。
田熟夏梁肥瓦雀,
城遲晝漏逸花驄。
絕煙火處還煙火,
信是乾坤路不窮。

Phiên âm

Kiệu tự phi vân khách tự hồng,
Dạ nhi kế nhật bắc nhi đông.
Sĩ phu quát mục khan bàng đạo,
Thảo mộc khuynh tâm bái hạ phong.
Điền thục hạ lương phì ngoã tước,
Thành trì trú lậu dật hoa thông.
Tuyệt yên hoả xứ hoàn yên hoả,
Tín thị càn khôn lộ bất cùng.

Dịch nghĩa

Kiệu tựa mây bay khách tựa chim hồng,
Đêm lại tiếp ngày bắc rồi đông.
Sĩ phu ở bên đường nhìn bằng con mắt kính trọng,
Cây cỏ hâm mộ cam chịu bề dưới.
Ruộng lúa chín cao lương mùa hè béo chim sẻ,
Thành chậm giọt đồng hồ ban ngày rõ ngựa đen đốm trắng nhanh nhẹn.
Chỗ không có khói lửa nấu cơm vẫn có khói lửa nấu cơm,
Tin rằng trời đất đường không bao giờ cùng.

Bản dịch của Hoài Anh

Kiệu tựa mây bay khách tựa hồng,
Đêm qua ngày tiếp bắc rồi đông.
Sĩ phu kính nể bên đường ngó,
Cây cỏ yêu vì chịu hạ phong.
Ruộng chín cao lương chim sẻ béo,
Ngày thưa giọt lậu ngựa đen dong.
Chỗ không khói bếp nay đùn khói,
Trời đất đường đi chẳng tận cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đồ trung thư sự