10/12/2022 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 07
首07

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:55

 

Nguyên tác

一百六峯嵐霧迷,
人從三級上雲梯。
烟環沈綠橫天北,
螺髻浮青赴海西。
煮茗霜花傾粉汗,
吟詩幽鳥向人啼。
每逢勝景爲詩累,
繾绻辰餘始過溪。

Phiên âm

Nhất bách lục phong lam vụ mê,
Nhân tòng tam cấp thượng vân thê.
Yên hoàn trầm lục hoành thiên bắc,
Loa kế phù thanh phó hải tê.
Chử mính sương hoa khuynh phấn hãn,
Ngâm thi u điểu hướng nhân đề.
Mỗi phùng thắng cảnh vi thi luỵ,
Khiến quyển thời dư thuỷ quá khê.

Bản dịch của (Không rõ)

Tam cấp leo trèo đá với mây
Núi trăm lẻ sáu khí suơng đầy
Khói ngàn trầm lục dăng trời bắc
Đá núi phù thanh khuất bể tây
Nấu nước sương hoa lìa phấn rã
Nghe thơ chim núi hót ai hay
Chẳng qua ngâm vịnh vì yêu cảnh
Bịn rịn giờ lâu suối lội chầy.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 07