16/05/2021 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên Vạn Lý Trường Thành

Tác giả: Nguyễn Việt Chiến

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:19

 

Đã ngủ yên
Những đám mây trận mạc
Trên
      Vạn
            Lý
                Trường
                      Thành
Sớm nay

Anh bay
Qua vạn lý mây
Đến với Trung Hoa
Núi thẳm
Sông xa

Còn gặp
Tư Mã Thiên
Trăng
Vằng vặc
Những nẻo đường Sử ký

Những đêm dài
Máu xương mộng mỵ
Gặp mây Tần
Gió Hán
Thủa binh đao

Dậm chân
Hát khúc Ly Tao
Mưa Khuất Nguyên
Tầm tã
Sông núi Sở

Oằn lưng
Kéo Binh xa hành
Buồn Đỗ Phủ
Nặng trĩu
Nước non xưa.

Nửa đêm
Tiếng hát Ngu Cơ
Lên ngựa
Cùng Hạng Vũ

Lưỡi gươm xưa
Mất ngủ
Đi qua
Những câu thơ
Mờ mịt
Khói sương

Đã ngủ yên
Những đám mây trận mạc
Trên
     Vạn
          Lý
             Trường
                     Thành
Sớm nay
2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Việt Chiến » Trên Vạn Lý Trường Thành