03/08/2020 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người đời khác thể phù du

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 11:33

 

Người đời khác thể phù du,
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Người đời khác thể phù du