19/06/2024 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ hoán ty
西湖浣絲

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2024 19:45

 

Nguyên tác

大羅城外金牛池,
清水磯頭浣女絲。
錦軸雲披春色外,
杵聲風送日斜時。
煙深竹徑喧相語,
月上蓮花去每遲。
澡白自矜還自惜,
意中商量作誰衣。

Phiên âm

Đại La thành ngoại Kim Ngưu trì,
Thanh thuỷ ky đầu hoán nữ ty.
Cẩm trục vân phi xuân sắc ngoại,
Chử thanh phong tống nhật tà thì.
Yên thâm trúc kính huyên tương ngữ,
Nguyệt thượng liên hoa khứ mỗi trì.
Tháo bạch tự căng hoàn tự tích
Ý trung thương lượng tác thuỳ y.

Dịch nghĩa

Bên ngoài thành Đại La có hồ Kim Ngưu,
Nước trong vắt, những cô gái giặt tơ lụa trên các tảng đá.
Mây như cuộn gấm, trùm ra bên ngoài sắc xuân,
Tiếng chày đập tơ theo gió bay xa vào lúc chiều tà.
Đường trúc khói toả, vang tiếng cười nói huyên náo,
Hoa sen nở lúc trăng lên, thời gian trôi chậm chạp.
Giặt lụa trắng, vừa thương mình lại vừa tiếc,
Trong lòng băn khoăn lụa này không biết may áo cho ai?

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Kim Ngưu ngoài phía La thành ấy,
Gái đến giặt tơ, nước lặng, và.
Cuộn gấm mây bay, trùm phố thị,
Đập tơ chày vỗ, vọng chiều sa.
Khói bay, người nói huyên thuyên nhỉ,
Sen nở trăng lên lững thững chà.
Vừa giặt vừa thương vừa lại tiếc,
Lụa này may áo kẻ nào ha?
Nguyên chú: Hồ Tây tên một hồ phía tây bắc thành Thăng Long, rộng hơn nghìn mẫu, nước trong xanh, quanh hồ có dân cư sinh sống. Triều Lê - Trịnh là nơi thắng cảnh, cho thả sen. Chúa thường đến vui chơi, sai cung nhân bơi thuyền hái sen làm vui. Quanh hồ có phường Yên Thái, Nghĩa Đô, dân sống bằng nghề dệt lụa; còn các phường Thuỵ Chương, Võng Thị làm nghề nấu rượu. Cảnh trí ở đây thật như tranh vẽ.
14/3/2024

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tây Hồ hoán ty