14/08/2022 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/03/2017 18:08

 

Nguyên tác

晴川水路何極,
落日孤舟解攜。
鳥向平蕪遠近,
人隨流水東西。
白雲千里萬里,
明月前溪後溪。
惆悵長沙謫去,
江潭芳草萋萋。

Phiên âm

Tình xuyên thuỷ lộ hà cực,
Lạc nhật cô chu giải huề.
Điểu hướng bình vu viễn cận,
Nhân tuỳ lưu thuỷ đông tây.
Bạch vân thiên lý vạn lý,
Minh nguyệt tiền khê hậu khê.
Trù trướng Trường Sa trích khứ,
Giang đàm phương thảo thê thê.

Dịch nghĩa

Cảnh sông tạnh ráo, đường sông dài vô tận,
Trời đã xế chiều, tháo dây buộc chiếc thuyền cô đơn.
Chim bay về đồng cỏ vu con gần con xa,
Người đi trên dòng nước chảy, về đông về tây.
Mây trắng dài hàng ngàn hàng vạn dặm,
Trăng sáng chuyển vận lúc ở trước suối, lúc sau suối.
Buồn bã bị lưu đày Trường Sa,
Cỏ thơm nơi sông đầm lạnh lùng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông tạnh ráo dòng dài vô tận
Tháo dây thuyền, trời cấn xế tà
Chim về đồng cỏ gần xa
Người trên sông nước ra về đông tây
Dài ngàn dặm làn mây trắng xoá
Trăng di hành trước suối lại sau
Trường Sa đất trích thương đau
Sông đầm cỏ ngát đượm màu thê lương.
Tác giả đang giữ chức chuyển vận sứ phán quan trong triều, nhưng tính tình cương trực nên bị bọn quyền thần kiếm cớ giáng chức xuống tư mã và đày đi Mục Châu. Ông làm bài này khi đi qua Trường Sa (nay là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam).

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Vô đề