18/01/2021 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu anh biết được

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2009 19:08

 

Nếu anh biết được... chiều nay
Gió từ đâu đến... thổi gầy nhành mai
Một đời gió có vì ai

Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn.
Nguồn: Nếu anh biết được, NXB Hội nhà văn, 1995.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Nếu anh biết được