19/05/2022 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến tử từ kỳ 2
燕子辭其二

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:28

 

Nguyên tác

燕子將雛春又深,
不堪春思似秋心。
東郊春入車前景,
盪子馬蹄何處尋?

Phiên âm

Yến tử tương sồ xuân hựu thâm,
Bất kham xuân tứ tự thu tâm.
Đông giao xuân nhập xa tiền cảnh,
Đãng tử mã đề hà xứ tầm?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Là khi xuân cũng sắp hè
Khiến cho xuân tứ đã nghe thu tàn
Thành đông xuân nhập xe chàng
Ngựa phi đãng tử lên đàng, tìm đâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Yến tử từ kỳ 2