08/07/2020 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã vọng nhân quá Thường Thiếu Tiên
野望因過常少仙

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 00:20

 

Nguyên tác

野橋齊度馬,
秋望轉悠哉。
竹覆青城合,
江從灌口來。
入村樵徑引,
嘗果栗皺開。
落盡高天日,
幽人未遣回。

Phiên âm

Dã kiều tề độ mã,
Thu vọng chuyển du tai.
Trúc phú Thanh Thành hợp,
Giang tòng Quán Khẩu lai.
Nhập thôn tiều kính dẫn,
Thưởng quả lật trứu khai.
Lạc tận cao thiên nhật,
U nhân vị khiển hồi.

Dịch nghĩa

Cùng cưỡi ngựa qua cầu vùng quê,
Ngóng thu sao mà vời vợi.
Trúc che tụ lại ở Thanh Thành,
Sông từ Quán Khẩu tới.
Vào thôn theo con đường người kiếm củi,
Ăn trái cây bóc vỏ trái lật.
Trời cao ngày tàn hết,
Người ở ẩn chưa đi về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cầu quê cùng vượt ngựa,
Ngóng thu thật lao đao.
Thanh Thành, bụi trúc tụ,
Quán Khẩu, dòng sông ào.
Nếm trái, bóc vỏ lật,
Vào thôn, theo đường tiều.
Trời cao ngày tàn tạ,
Kẻ ẩn còn nơi nao.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dã vọng nhân quá Thường Thiếu Tiên