07/12/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếu kính kiến bạch phát
照鏡見白髮

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 17:23

 

Nguyên tác

宿昔青雲志,
蹉跎白髮年。
誰知明鏡裏,
形影自相憐。

Phiên âm

Túc tích thanh vân chí,
Tha đà bạch phát niên.
Thuỳ tri minh kính lý,
Hình ảnh tự tương liên.

Dịch nghĩa

Ngày xưa chí để trên mây xanh,
Lần lữa tháng ngày tóc đã bạc trắng.
Ai có biết cho rằng, trong tấm gương sáng này,
Người và ảnh thương nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ thuở xưa chí trên mây biếc
Tháng ngày qua nay tóc trắng phau
Ai hay trong kính trông nhau
Người và hình ảnh chia sầu đắng cay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Chiếu kính kiến bạch phát