21/01/2022 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2018 08:20

 

Phiên âm

Khách dạ bất thành mi,
Du du vạn lý tâm.
Phong lai tri hộ khích,
Đăng tận giác canh thâm.
Học dị tương mai bốc,
Xao thi đối tuyết ngâm.
Náo trai tuần tiếu dịch,
Cảnh thác la hàn âm.

Dịch nghĩa

Đêm đất khách không thành mộng,
Lòng vạn dặm mênh mang.
Gió vào mới biết cửa còn chưa khép,
Đèn hết chợt nhận ra canh đã khuya.
Học dễ đem cành mai ra bói,
Sửa thơ ngâm trước tuyết.
Làm huyên náo nhà là lính đi tuần,
Tiếng mõ canh phòng vang lên.

Bản dịch của Hoài Anh

Đêm đất khách mộng chẳng thành,
Tấm lòng vạn dặm mông mênh không bờ.
Qua khe cửa hở gió lùa,
Đèn lụi tàn biết bây giờ đã khuya.
Bói cành mai học khó chi,
Sửa xong đối tuyết ngâm thi mấy vần.
Ồn nhà tốp lính đi tuần,
Mõ khua từng tiếng vang rân canh phòng.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Dạ toạ