23/01/2022 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hội Gióng mồng tám tháng tư

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:32

 

Hội Gióng[1] mồng tám tháng tư,
Ai không xem hội cũng hư đời người.
Khảo dị:
Tục truyền mồng tám tháng tư,
Không xem hội Gióng cũng hư một đời.
Ai ơi mồng chín tháng tư,
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm làng Phù Đổng, bên bờ bắc sông Đuống, quê hương ông Gióng, có đền thờ lớn và mở hội trận vào ngày 9 tháng 4 lịch âm hằng năm (nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hội Gióng mồng tám tháng tư