02/12/2020 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giòng kia hẳn đẹp

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:47

 

Nhân loại đêm nào tới Ngã Ba,
Rẽ sang giòng Điện, lối sao sa.
Chừ... sao nhiễm độc tan thành bụi;
Có tiếc giòng Thơ, nẻo suối Hoa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Giòng kia hẳn đẹp