01/03/2021 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã tràng xe cát biển Đông, nhọc mình mà chẳng nên công cán gì

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2016 09:53

 

Nhọc mình chi lắm dã tràng ôi?
Xe cát xưa nay chẳng thấy rồi.
Tháng lụn năm qua cà cụm đấy,
Bãi dài sóng cả tạt xô bồi.
Mượn hồn Tinh Vệ thù cho bể,
Hoá kiếp Ngu Công chống với trời.
Cuộc thế tang thương đâu đã chắc,
Thân này xin hỡi bạn cùng người.
Bài thơ này làm tại Paris, ngục Santé, khoảng từ tháng 9-1914 đến tháng 7-1915.

Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ và Santé thi tập, Nhà in Lê Thị Đàm, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Dã tràng xe cát biển Đông, nhọc mình mà chẳng nên công cán gì