23/05/2024 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Tiên thập cảnh

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 10/01/2021 03:54

 

Hà Tiên phong cảnh đẹp như mơ!
Thập Vịnh[1] lưu danh mãi đến giờ
Kim Dự lan đào ngăn sóng cả
Bình San điệp thuý hiện tranh thơ
Đông Hồ ấn nguyệt trăng hoài mộng
Nam Phố trùng ba biển đợi chờ
Tiêu Tự thần chung hồn Mạc Cửu
Giang Thành dạ cổ trống doanh cơ

Giang Thành dạ cổ trống doanh cơ
Thuở ấy cha ông mở cõi bờ
Lộc Trĩ thôn cư miền đất hứa
Lư Khê ngư bạc chốn hoang sơ
Châu Nham lạc lộ chim về tổ
Thạch Động thôn vân ngọc tỏ mờ
Nước biếc, non xanh, trời biển rộng
Hà Tiên phong cảnh đẹp như mơ!
2015

[1] Hà Tiên thập vịnh là tác phẩm của Mạc Thiên Tứ xướng hoạ cùng bằng hữu về mười cảnh đẹp đất Hà Tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Hà Tiên thập cảnh