25/01/2022 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 38
38

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/04/2011 22:35

 

Nguyên tác

I did not know that I had thy touch before it was dawn.
The news has slowly reached me through my sleep, and I open my eyes with its surprise of tears.
The sky seems full of whispers for me and my limbs are bathed with songs.
My heart bends in worship like a dewladen flower, and I feel the flood of my life rushing to the endless.

Bản dịch của Song Tuyết

Tôi chẳng biết người đã chạm vào tôi trước lúc hừng đông.
Nhận thức thật chậm chạp đến với tôi trong giấc ngủ, và tôi bừng dậy với nước mắt ngỡ ngàng.
Tưởng chừng bầu trời đang tràn đầy tiếng thầm thì và chân tay tôi đằm trong những bài ca.
Trái tim tôi cúi thấp đầy sùng kính như một đoá hoa đẫm sương, và cảm thấy dòng đời tôi cuộn chảy đến vô cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 38