22/07/2024 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 12. Tôn Thất Lương

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:07

 

Tao ông Hoàng Hạc khứ vô tung
Thi quyển trường lưu vũ trụ trung
Đại khối văn chương nguyên hữu dả
Thiên y cơ trữ tự vô phùng
Giang Yêm nhất quản ngâm kiêm mộng
Bồ tát đa tình sắc thị không
Hồi thủ Nùng vân xuân thụ ngoại
Tâm hương hà xứ ngưởng cao phong.
Bài đề từ của Tôn Thất Lương, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 12. Tôn Thất Lương