08/12/2022 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thục hồi giản hữu nhân
遊蜀回簡友人

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 14:48

 

Nguyên tác

別來十二月,
去到漏天邊。
不是因逢閏,
還應是隔年。

Phiên âm

Biệt lai thập nhị nguyệt,
Khứ đáo lậu thiên biên.
Bất thị nhân phùng nhuận,
Hoàn ưng thị cách niên.

Dịch nghĩa

Xa nhau đã mười hai tháng,
Đi vào ranh giới của xứ mưa dầm.
Nếu chẳng vì gặp năm có tháng nhuận,
Thì như vậy đã hơn một năm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới xa nhau đã mười hai tháng
Tôi đi thăm xứ lắm mưa dầm
Chẳng vì tháng nhuận nhằm năm
Xa nhau phải kể hơn năm mới là

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Du Thục hồi giản hữu nhân