02/07/2022 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cầu ba mươi sáu nhịp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:26

 

Cái cầu ba mươi sáu nhịp
Em chẳng kịp nhắn vội với chàng
Nghĩa tao khang sao chàng vội dứt
Đêm nằm thao thức tưởng bức thư anh?
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu lời
Bây giờ anh ở bạc, ông trời nào để anh
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cầu ba mươi sáu nhịp