24/06/2021 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Thành bao quản gió mưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/10/2020 08:25

 

Long Thành bao quản gió mưa,
Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Long Thành bao quản gió mưa