01/10/2023 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài lục bát nháp dưới lá thư anh

Tác giả: Lý Phương Liên

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 13:22

 

Lòng em như bãi cỏ khô
Tình anh gieo lửa đốt cho mỡ mầu
Và từ ngày ấy yêu nhau
Cây đới đã nẩy lộc đầu non xanh
Như tranh vễ quả trên cành
Quả không ăn được mà dành thơm tho
Tình yêu chuyện tự bao giờ
Hễ vừa nói đến là mơ ước hoài
Ai nằm ai lại nhớ ai
Mà chân đi suốt đường dài tới thăm
Yêu nhau xa cũng nên gần
Lòng theo bóng bóng theo chân cùng đường
Tình yêu chớ cháy lửa rơm
Càng bừng lửa sáng lại càng tàn mau
Phải chi khi ta yêu nhau
Hai trái tim đập dài lâu cuộc đời
Nguồn: Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Phương Liên » Bài lục bát nháp dưới lá thư anh