25/09/2021 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 6 - Linh Thái
詠富祿八景其六-靈蔡

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:50

 

Nguyên tác

天南局量包涵大,
人物江山總無外。
胡乃靈蔡却朝洋,
造没令人所不解。
抑向滄溟愛水潮,
抑厭平田出俗態。
有灵旨憂此無情,
南轉峯頭隨虎拜。

Phiên âm

Thiên nam cuộc lượng bao hàm đại,
Nhân vật giang sơn tổng vô ngoại.
Hồ nãi Linh Thái khước triều dương,
Tạo thiết linh nhân sở bất giải.
Ức hướng thương minh ái thuỷ triều,
Ức yếm bình điền xuất tục thái.
Hữu linh khẳng thọ thử vô tình,
Ứng chuyển phong đầu tuỳ hổ bái.

Dịch nghĩa

Trời Nam lượng mở bao hàm lớn
Non sông nhân vật thảy không ngoài
Sao có Linh Thái ngăn sóng biển
Dựng đặt khiến người chưa rõ được
Hướng ra bể cả, yêu thuỷ triều
Dừng chán ruộng bằng, vượt thói tục
Có thiêng thì nhận sự vô tình
Nên chuyển đầu non theo hổ lạy

Bản dịch của Hạ Thái

Trời Nam lượng chứa lắm điều hay
Nhân vật non sông tụ tại đây
Linh Thái xây kìa ngăn sóng dạt
Thiên cơ dựng đấy tạc lời bày
Hướng ra biển cả chân triều vỗ
Dừng lại đồng bằng gối phục xoay
Hiển ứng vô tình sao để bụng
Đầu non hổ bái nhiệm mầu thay!
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 6 - Linh Thái