25/09/2021 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:01

 

Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở,
Qua được sông rồi như ba (hoa) nở trên bồn.
Nghiêng tai hỏi nhỏ trai khôn,
Mẹ nhà sửa chậu xây bồn mô chưa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đứng bên tê sông, lòng trông hớn hở