02/12/2022 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tử Ngang quân mặc trúc
寄子昂君墨竹

Tác giả: Quản Đạo Thăng - 管道升

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 13:25

 

Nguyên tác

夫君去日竹初栽,
竹已成林君未來。
玉貌一衰難再好,
不如花落又花開。

Phiên âm

Phu quân khứ nhật trúc sơ tài,
Trúc dĩ thành lâm quân vị lai.
Ngọc mạo nhất suy nan tái hảo,
Bất như hoa lạc hựu hoa khai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng ra đi khi nhà vừa trồng trúc,
Trúc thành rừng chàng chẳng trở về thăm.
Mặt ngọc suy khó xinh tươi như cũ,
Không như hoa rụng nở, lệ hàng năm.
Tử Ngang tức thư hoạ gia Triệu Mạnh Phủ, chồng tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quản Đạo Thăng » Ký Tử Ngang quân mặc trúc