02/08/2021 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ứng thiên trường
應天長

Tác giả: Lý Cảnh - 李璟

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 12:32

 

Nguyên tác

一鉤初月臨粧鏡,
蟬鬢鳳釵慵不整。
重簾靜,
層樓迥,
惆悵落花風不定。
柳堤芳草徑,
夢斷轆轤金井。
昨夜更闌酒醒,
春愁過卻病。

Phiên âm

Nhất câu sơ nguyệt lâm trang kính,
Thiền mấn phụng thoa dung bất chỉnh.
Trùng liêm tĩnh,
Tằng lâu huýnh,
Trù trướng lạc hoa phong bất định.
Liễu đê phương thảo kính,
Mộng đoạn lộc lô kim tỉnh.
Tạc dạ canh lan tửu tỉnh,
Xuân sầu quá khước bệnh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trăng non một mảnh lồng trong kính,
Thoa phượng tóc mai không muốn chỉnh.
Rèm treo tĩnh,
Lầu tầng thưa,
Hoa rụng rầu rầu gió bất định.
Liễu rủ đường cỏ thơm,
Giếng khua mộng cơn chợt dứt.
Đêm qua canh tàn rượu tỉnh,
Xuân sầu người ngã bệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cảnh » Ứng thiên trường