26/01/2022 15:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng giá cô
放鷓鴣

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/05/2014 15:58

 

Nguyên tác

秋入池塘風露微,
曉開籠檻看初飛。
滿身金翠畫不得,
無限煙波何處歸?

Phiên âm

Thu nhập trì đường phong lộ vi,
Hiểu khai lung hạm khán sơ phi.
Mãn thân kim thuý hoạ bất đắc,
Vô hạn yên ba hà xứ quy?

Dịch nghĩa

Mùa thu đã về trên ao hồ, gió nhẹ, móc ít,
Buổi sáng lồng được mở, xem chim bay vụt ra.
Khắp thân bao phủ bằng bộ lông vàng xanh, khó mà vẽ được,
Phương trời bao la với khói và sóng, biết bay về đâu?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thu đã về ao hồ, gió nhẹ
Sáng mở lồng chim lẹ bay ra
Vàng xanh lông đẹp chói loà
Đầy trời khói sóng biết là về đâu?
Giá cô là một loài chim rừng có bộ lông màu sắc rất sặc sỡ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Phóng giá cô