06/10/2023 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hứa hạ tiền quản ký Vương thị ngự
寄許下前管記王侍禦

Tác giả: Đàm Dụng Chi - 譚用之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2014 22:27

 

Nguyên tác

昔年南去得娛賓,
頓遜杯前共好春。
蟻泛羽觴蠻酒膩,
鳳銜瑤句蜀箋新。
花憐遊騎紅隨轡,
草戀征車碧繞輪。
別後青青鄭南陌,
不知風月屬何人。

Phiên âm

Tích niên nam khứ đắc ngu tân,
Đốn tốn bôi tiền cộng hảo xuân.
Nghĩ phiếm vũ thương Man tửu nhị,
Phụng hàm dao cú Thục tiên tân.
Hoa liên du kỵ hồng tuỳ bí,
Thảo luyến chinh xa bích nhiễu luân.
Biệt hậu thanh thanh Trịnh nam mạch,
Bất tri phong nguyệt thuộc hà nhân.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Năm trước chơi Nam gặp bạn thân
Một bầu đốn tốn thưởng ngày xuân
Rượu Man nếp nổi hương dàn chén
Giấy Thục phượng in mỏ ngậm văn
Hoa đẹp đỏ theo cương ngựa chạy
Cỏ non xanh quấn bánh xe lăn
Ngày nay xa cách đường Nam Trịnh
Trăng gió bầu ai đứng chủ nhân
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Dụng Chi » Ký Hứa hạ tiền quản ký Vương thị ngự