17/04/2024 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lộ Hà dịch môn lâu
題潞河驛門樓

Tác giả: Nguyễn Sư Phó - 阮師傅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2018 01:35

 

Nguyên tác

半簇危樓枕水前,
登臨行客興悠然。
葩經點撿詩三百,
梅驛驅馳路八千。
上國衣冠前度熟,
左門弧矢宿心懸。
男兒到此眞奇事,
休說三神海外仙。

Phiên âm

Bán thốc nguy lâu chẩm thuỷ tiền,
Đăng lâm hành khách hứng du nhiên.
Ba kinh điểm liễm thi tam bách[1],
Mai dịch khu trì lộ bát thiên.
Thượng quốc y quan tiền độ thục,
Tả môn hồ thỉ[2] túc tâm huyền.
Nam nhi đáo thử chân kỳ sự,
Hưu thuyết tam thần hải ngoại tiên.

Dịch nghĩa

Một dãy lầu lớn nguy nga gối sát mép sông,
Khách lên du ngoạn hứng thú vô cùng.
Một tập kinh hoa kiểm điểm được ba trăm bài,
Nơi dịch trạm đường mai rong ruổi tám nghìn trùng.
Chế độ y quan nơi thượng quốc thật là tinh chế,
Cửa tả môn treo cung tên thoả lòng trước.
Kẻ làm trai đạt được thế cũng thực là chuyện lạ,
Khỏi phải nói ba chuyện thần tiên nơi biển vắng nữa.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Nửa dãy lầu cao sát mép sông,
Đăng lâm thưởng ngoạn hứng vô cùng.
Kinh hoa kiểm điểm ba trăm ngót,
Sứ dịch đường mai tám nghìn trùng.
Chế độ y quan nơi thượng quốc,
Thoả lòng cửa Tả chỗ treo cung.
Làm trai được thế cũng là lạ,
Khỏi chuyện thần tiên chốn biển đông.
Về xuất xứ của bài thơ này, xin xem phần chú thích của bài thơ cùng tên trong mục tác giả Nguyễn Trang 阮莊.

[1] Ý nói Kinh thi, có 300 bài thơ. Xưa nói, học hết Kinh thi đủ để đi sứ ứng đối.
[2] Lễ đời xưa, sinh con trai thì treo cây cung bằng gỗ dâu bên cửa trái, còn sinh con gái thì treo cái khăn trên cửa phải. Tỏ ý trai thì chí lớn như cung bắn ra bốn phía, gái thì chăm việc điểm trang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sư Phó » Đề Lộ Hà dịch môn lâu