03/02/2023 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn ái ân

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 17:51

 

Lửa mênh mông thắp cháy duyên tình
Mỗi lúc biến ra đèn ân ái
Đan một nụ tình cho mắt biếc
Dâng đến tim trinh toả vạn ngày.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đèn ái ân